Takster Solfjellsjøen – Vandve

(Med kundekort i parantes)

Barn / Honnør

33 kr

Voksen

66 kr

(52,80,-)

Barn / Honnør

33 kr

Priser kjøretøy spesifisert etter lengde: – 6 m 202,- (101,-)6 – 7 m 493,- (247,-) 7 – 8 m 572,- (286,-) 8 – 10 m 717,- (359,-) 10 – 12 m 818,- (409,-) 12 – 14 m 930,- (465,-) 14 – 17 m 1076,- (538,-) 17 – 19 m 1211,- (606,-) 19 – 22 m 1356,- (678,-) Motorsykkel 111,- (56,-)

Verdikort

Hvilket verdikort brukes og hva koster det?

Hva er prisene for barn, honnør, studenter og vernepliktige?