Søk
Close this search box.

Takster Solfjellsjøen – Vandve

(Med kundekort i parantes)

Barn / Honnør

33 kr

Voksen

66 kr

(52,80,-)

Barn / Honnør

33 kr

Priser kjøretøy spesifisert etter lengde:
– 6 m 202,- (101,-)
6 – 7 m 493,- (247,-)
7 – 8 m 572,- (286,-)
8 – 10 m 717,- (359,-)
10 – 12 m 818,- (409,-)
12 – 14 m 930,- (465,-)
14 – 17 m 1076,- (538,-)
17 – 19 m 1211,- (606,-)
19 – 22 m 1356,- (678,-)
Motorsykkel 111,- (56,-)

Verdikort

Hvilket verdikort brukes og hva koster det?

 • Reisekort Nordland Fylkeskommune brukes på MF Vandve
 • Selges og påfylles på ferga
 • Oppstartsverdi min. kr 200
 • Brukes for person og bil
 • Voksen/Barn 17.5% med verdikort
 • Honnør samme pris med eller uten kort

Hva er prisene for barn, honnør, studenter og vernepliktige?

 • Barn under 4 år reiser gratis.
 • Barn f.o.m. 4 år t.o.m. 15 år betaler halv pris av voksentakst.
 • Voksentakst er kr 66 uten verdikort. Med verdikort kr 52.80,- (17% rabatt).
 • Personer over 67 år (honnør), uførepensjonister, blinde samt ektefelle/samboer/partner registrert ihht Partnerskapsloven får 50% moderasjon av full takst uavhengig av verdikort (33 kr).
 • Mot fremvisning av gyldig studiebevis gis 50% rabatt av voksentakst til skoleungdom og studenter opp til 34 år.
 • Vernepliktige mannskaper (korporaler og menige) og sivile tjenestepliktige gis 50% rabatt på voksentakst. Moderasjonen gjelder for den tjenesteperioden som er innført i vernepliktsboken. Den tjener som legitimasjon, hvis ikke annet bestemmes. For innkallingsreiser gjelder innkallingsordren som legitimasjon.
 • Vanlig personbil – 202 kr uten kort, 101 kr med kort
 • Personbil med henger har pris tilsvarende 2 personbiler