Takster Solfjellsjøen – Vandve


Barn/honnør

23 kr

Voksen

46 Kr

Kjøretøy inkl. fører

143 Kr

T.o.m. 6 m

Priser kjøretøy spesifisert etter lengde:
(Verdikort i parantes)
– 6 m 143,- (72,-)
6 – 7 m 344,- (172,-)
7 – 8 m 405,- (203,-)
8 – 10 m 508,- (254,-)
10 – 12 m 593,- (297,-)
12 – 14 m 677,- (339,-)
14 – 17 m 800,- (400,-)
17 – 19 m 894,- (447,-)

Verdikort

Hvilket verdikort brukes og hva koster det?
 • Reisekort Nordland Fylkeskommune brukes på MF Vandve
 • Selges og påfylles på ferga
 • Oppstartsverdi min. kr 200
 • Brukes for person og bil
 • Voksen/Barn 17.5% med verdikort
 • Honnør samme pris med eller uten kort
Hva er prisene for barn, honnør, studenter og vernepliktige?
 • Barn under 4 år reiser gratis.
 • Barn f.o.m. 4 år t.o.m. 15 år betaler halv pris av voksentakst. Med verdikort kr 19,10. Uten verdigkort kr 23 kr
 • Voksentakst er kr 46 uten verdikort. Med verdikort kr 38 (17% rabatt).
 • Personer over 67 år (honnør), uførepensjonister, blinde samt ektefelle/samboer/partner registrert ihht Partnerskapsloven får 50% moderasjon av full takst uavhengig av verdikort (23 kr).
 • Mot fremvisning av gyldig studiebevis gis 50% rabatt av voksentakst til skoleungdom og studenter opp til 34 år.
 • Vernepliktige mannskaper (korporaler og menige) og sivile tjenestepliktige gis 50% rabatt på voksentakst. Moderasjonen gjelder for den tjenesteperioden som er innført i vernepliktsboken. Den tjener som legitimasjon, hvis ikke annet bestemmes. For innkallingsreiser gjelder innkallingsordren som legitimasjon.
 • Vanlig personbil – 136 kr uten kort, 68 kr med kort
 • Personbil med liten campingvogn = 2 personbiler